Klinikken har overenskomst med sygesikringen og priserne reguleres automatisk pr. 1. april og 1. oktober.

 

Pr. 1. oktober 2023 – gruppe 1 patienter

Ydelse

Fuldt honorar

Tilskud

Patientandel

Første konsultation

506,72

199,14

307,58

Individuel konsultation

322,19

126,62

195,57

Afgrænset individuel konsultation

214,81

84,42

130,39

Superviseret selvtræning på klinik

107,42

42,22

65,20

Evalueringskonsultation

268,51

105,52

162,99

Udvidet konsultation

412,43

162,08

250,35

Digital opfølgning på selvtræningsforløb

261,57

102,80

158,77

Individuel videokonsultation

322,19

126,62

195,57

Hold-videokonsultation pr. person

214,81

84,42

130,39

Holdkonsultation pr. person

214,81

84,42

130,39

Udeblivelse

322,19

0 322,19

 

* Udeblivelse: Der tages udeblivelsesgebyr, hvis du bliver væk fra behandlingen uden at melde afbud. Beløbet svarer til honoraret for den planlagte behandling uden tilskud for sygesikringen.

Priserne er de samme for hjemmebehandling, dog tages der et gebyr for kørsel. Patientandelen er p.t. 70,36 kr.

Prisen er den samme om du er i gruppe 1 eller 2 i sygesikringen.

Hvis Du er medlem af “Danmark” dækker de ca. halvdelen af behandlingen uanset hvilken gruppe Du er med i.  Se sygeforsikring.dk for dækningsliste.  Vi indberetter automatisk til “Danmark”.

Hvis Du har helbredstillæg (medicinkort), dækker medicinkortet med samme sats som til medicin. Spørg evt. på kommunen.

Hvis Du har en sundhedsforsikring, dækker den som regel behandlingen. Dog kan det variere fra selskab til selskab.  Kontakt dit forsikringsselskab inden behandlingens begyndelse.