Klinikken har overenskomst med sygesikringen og priserne reguleres automatisk pr. 1. april og 1. oktober.

 

Pr. 1. april 2019 – gruppe 1 patienter
  Honorar Patientandel Sygesikringsandel
1. konsultation 449,56 272,88 176,68
Normal behandling 285,84 173,50 112,34
Kort behandling 190,57 115,68 74,89
Opfølgende træningsterapi 95,28 57,83 37,45
Holdtræning 190,57 115,68 74,89
Udeblivelse* 285,84 285,84 0

 

* Dog maksimalt svarende til honoraret for den planlagte behandling

Prisen er den samme om Du er i gruppe 1 eller 2 i sygesikringen.

Hvis Du er medlem af “Danmark” dækker de ca. halvdelen af behandlingen uanset hvilken gruppe Du er med i.  Se sygeforsikring.dk for dækningsliste.  Vi indberetter automatisk til “Danmark”.

Hvis Du har medicinkort, dækker medicinkortet med samme sats som til medicin. Spørg evt. på kommunen.

Hvis Du har en sundhedsforsikring, dækker den som regel behandlingen. Dog kan det variere fra selskab til selskab.  Kontakt dit forsikringsselskab inden behandlingens begyndelse.