Klinikken har overenskomst med sygesikringen og priserne reguleres automatisk pr. 1. april og 1. oktober.

 

Pr. 1. juni 2018 – gruppe 1 patienter
  Honorar Patientandel Sygesikringsandel
1. konsultation 450,64 273,54 177,10
Normal behandling 286,53 173,92 112,61
Kort behandling 191,03 115,96 75,07
Opfølgende træningsterapi 95,51 57,97 37,54
Holdtræning 191,03 115,96 75,07
Udeblivelse 160,00 160,00 0

 

Prisen er den samme om Du er i gruppe 1 eller 2 i sygesikringen.

Hvis Du er medlem af “Danmark” dækker de ca. halvdelen af behandlingen uanset hvilken gruppe Du er med i.  Se sygeforsikring.dk for dækningsliste.  Vi indberetter automatisk til “Danmark”.

Hvis Du har medicinkort, dækker medicinkortet med samme sats som til medicin. Spørg evt. på kommunen.

Hvis Du har en sundhedsforsikring, dækker den som regel behandlingen. Dog kan det variere fra selskab til selskab.  Kontakt dit forsikringsselskab inden behandlingens begyndelse.