Klinikken har overenskomst med sygesikringen og priserne reguleres automatisk pr. 1. april og 1. oktober.
Pr. 1. oktober 2022 – gruppe 1 patienter
  Honorar Patientandel Sygesikringsandel
1. konsultation 484,31 293,98 190,33
Normal behandling 307,95 186,93 121,02
Kort behandling 205,30 124,62 80,68
Opfølgende træningsterapi 102,66 62,31 40,35
Holdtræning 205,30 124,62 80,68
Udeblivelse* 307,95 307,95 0
       

* Udeblivelse: Der tages udeblivelsesgebyr, hvis du bliver væk fra behandlingen uden at melde afbud. Beløbet svarer til honoraret for den planlagte behandling uden tilskud for sygesikringen.

Priserne er de samme for hjemmebehandling, dog tages der et gebyr for kørsel. Patientandelen er p.t. 70,36 kr.

Prisen er den samme om Du er i gruppe 1 eller 2 i sygesikringen.

Hvis Du er medlem af “Danmark” dækker de ca. halvdelen af behandlingen uanset hvilken gruppe Du er med i.  Se sygeforsikring.dk for dækningsliste.  Vi indberetter automatisk til “Danmark”.

Hvis Du har helbredstillæg (medicinkort), dækker medicinkortet med samme sats som til medicin. Spørg evt. på kommunen.

Hvis Du har en sundhedsforsikring, dækker den som regel behandlingen. Dog kan det variere fra selskab til selskab.  Kontakt dit forsikringsselskab inden behandlingens begyndelse.