Utilsigtede hændelser

I Stege Fysioterapi gør vi vores bedste for, at din behandling foregår sikkert og i trygge omgivelser. Det kan dog ske, at noget går galt, eller næsten galt. Det kaldes en utilsigtet hændelse. Er du ude for en utilsigtet hændelse i forbindelse med dit besøg på klinikken, er det vigtigt for os, at du taler med os om det. Vi skal indberette den utilsigtede hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er noget vi gør, for at vi og andre fysioterapeuter kan lære af hændelsen og forebygge at det sker igen. Du kan også selv indberette hændelsen. Læs mere her:

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser